Ha valaki silány vagy egyenesen veszélyes árut forgalmaz, tisztességtelenül reklámoz, vagy tisztességtelen általános szerződési feltételeket alkalmaz, az nem csupán a kereskedő és az egyes vevők magánügye. A jog ezért nem csak arra ad lehetőséget, hogy a vásárló polgári jogi úton kifogásolja, hogy megkárosították, hanem külön fogyasztóvédelmi szabályokkal és szervezetekkel is segíti a vásárlók, felhasználók érdekérvényesítését.

Egy webshopnak – mint a többi kereskedőnek és szolgáltatónak is – számos, a tevékenységére vonatkozó jogi előírásnak kell megfelelnie. Az elektronikus kereskedelemre egy sor külön szabály vonatkozik. A jogszabályok tiltják a tisztességtelen reklámot, a tisztességtelen kereskedelmi praktikákat, a vásárlók megtévesztését és sok esetben az árukkal kapcsolatos egészségvédelmi, minőségi követelményeket is meghatároznak. Szintén jogszabályok rendelkeznek a szavatosságról és a jótállásról (garanciáról), illetve ezek érvényesítéséről.

Ha a fogyasztó úgy érzi, hogy a kereskedő/szolgáltató ezeket a szabályokat megsértette, akkor mindenekelőtt vele kell megpróbálnia rendezni a vitát. A kereskedő/szolgáltató ettől nem zárkózhat el. Az általános szerződéses feltételek alkalmazása, a megfelelő ügyfélszolgálat biztosítása és működtetése már csak ezért is kulcsfontosságú minden webshopnál.

Ha a kereskedő/szolgáltató és a fogyasztó nem jutnak dűlőre egymással, akkor a vita más szereplők bevonásával folytatódik. A fogyasztó a panaszával fogyasztóvédelmi civil szervezeteket kereshet meg segítségért, a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülethez fordulhat, de bíróság előtt is keresheti az igazát.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok betartását külön hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi, amelynek szervezeti egységei a kormányhivatalok járási hivatalainak keretében működnek.